RAKSA TREATMENTS

Raksa Physio เราไม่ได้แค่รักษาอาการเจ็บปวดให้ถูกจุด แต่เรายังเข้าใจการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆของผู้บาดเจ็บ ดังนั้นเรายังมีการแนะนำการทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม อีกด้วย

Sports Science and Physical Therapy

เป็นการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อ  ยืดเส้นเอ็น ข้อต่อต่างๆ เหมาะสำหรับผู้มีอาการ ปวดเมื่อยตึงตามกล้ามเนื้อ ผู้ที่นั่งทำงาน นานๆไม่ค่อยได้เปลี่ยนท่าทาง หรือผู้ที่ชอบออกกำลังกาย มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อ รับรองความแตกต่างก่อนและหลังรับบริการ เป็นการรักษาด้วยการนวดคลึง

Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy

รักษาโดยการกดจุด นวด บีบ คลึง กล้ามเนื้อที่ตึงตัว โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงจะสามารถผ่อนคลายอาการบาดเจ็บ และรักษาให้หายขาดได้เหมาะกับคนทำงานออฟฟิต ที่ปวดคอ บ่า ไหล่ หลังและผู้ที่มีอาการ office syndrome อาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ปวดตึง กล้ามเนื้อเป็นก้อนๆเฉพาะจุดแบบสำผัสได้ ผู้ที่ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อตึงเป็นอย่างมาก หลังจากรักษาจะรู้สึกผ่อนคลายอย่างมากอาการตึง ปวด เมื่อยจะลดลง

Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
201127--Raksa--083
201127--Raksa--084
201127--Raksa--095
201127--Raksa--072
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
201127--Raksa--083
201127--Raksa--084
201127--Raksa--095
201127--Raksa--072

Ultrasound Therapy

คือการรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง โดยเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงมากกว่าที่หูเราจะได้ยิน เป็นคลื่นที่มีการสั่นสะเทือนของพลังงานกลเช่นเดียวกับคลื่นเสียง โดยความถี่ของคลื่นที่ใช้ในทางกายภาพบาบัด จะอยู่ในช่วงความถี่ตารางเซนติเมตร คลื่นอัลตราซาวด์จะสามารถลงลึกไปยังชั้นเนื้อเยื่อได้ 2-4 เซนติเมตร

Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy
Raksa Wellness รักษาอาการปวดเจ็บให้ถูก แนะนำทำกายภาพ เทคนิคเฉพาะทาง ต้นคอ หลัง เข่า ออฟฟิศซินโดรม การรักษาแบบ Stretching , Mobility, Trigger Point , Therapy

Radial Pressure Wave Therapy

Shock Wave Therapy (SWT) หรือการรักษาอาการปวดและอักเสบเรื้อรังด้วยเครื่องช็อคเวฟ โดยเครื่องจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปยังบริเวณที่มีอาการปวดเพื่อทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้นใหม่ในบริเวณที่มีอาการปวดจากนั้นกล้ามเนื้อ และเอ็นบริเวณนั้นจะมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่

ปกติอยู่ที่ 1,000 ครั้งขึ้นอยู่ที่ตำแหน่ง และอาการบาดเจ็บ

Radio Wave Therapy

คลื่น RF จะเข้าไปเหนียวนำไอออนในเนื้อเยื่อได้ลึก 3-10cm ทำให้เกิดความร้อนดังนั้นขนาดรักษาขึ้นนี้จะให้ความรู้สึกอุ่นร้อนสบาย และยังสามารถรักษาบริเวณที่มีเหล็กได้โดยไม่เกิดอันตราย

กลุ่มอาการที่เหมาะสม: อาการปวด หรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เกิดขึ้นเฉียบพลัน

จองผ่านช่องทางอื่นๆ