...

PHYSIOTHERAPY

About Raksa Physio
ความเป็นมาของ รักษาฟิสิโอ

         รักษาฟิสิโอ คลินิกกายภาพบำบัด ก่อตั้งจากความตั้งใจของบุคคล 2 ท่าน คุณสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์ และคุณวรรษธรา ธรรมชูโต ซึ่งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นนักวิทยศาสตร์การกีฬาที่มีประสบการณ์มากมายในการเตรียมความพร้อม และรักษาด้วยวิธีการนวดแบบ Sport Massage ในนักกีฬาทีมชาติหลากหลายประเภท

        บุคคลทั้ง 2 ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการรักษาที่ใช้กับนักกีฬามืออาชีพด้วยการกดจุด (Trigger point) และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) โดยนักวิทยศาสตร์การกีฬาและนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพเพื่อมาฟื้นฟูรักษากับบุคคลทั่วไป ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน (Office Syndrome) นอกจากจะรักษาด้วยวิธี Sport Massage แล้ว ทางคลินิกยังมีการรักษาด้วยคลื่นไฟฟ้า

         ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้แต่นักกีฬาที่มีการใช้ร่างกายอย่างหนักจนทำให้เกิดการบาดเจ็บยังสามารมีอาการดีขึ้นรักษาได้  ซึ่งหากนำมาใช้กับบุคคลทั่วไป ก็คงจะมีผลการรักษาที่ดีเช่นกัน

ประวัติผู้ก่อตั้ง

SURABADIN P.

Professor Exercise , Sport Science
and Sport Performance

คุณสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์ (โค๊ชผ้า)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาคร
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Fitness coach ทีม สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาให้กับสมาคมกรีฑาเเห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39
 • วิทยากรให้กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนวสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ “ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสุขภาพ ”
 • วิทยากรให้กับผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการ แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อหลักการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายโดยใช้แรงต้าน
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาเทนนิสให้กับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันเทนนิส ใน การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียครั้งที่ 18 ปีพ.ศ. 2561
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ HUA HIN OPEN CHALLENGER HUA HIN ,THAILAND ปีพ.ศ.2560
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เเละครั้งที่ 39 เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ณ เมือง Jinan นักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับชมรมเทควันโด้นาดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ป. พ.ศ 2561
 • Fitness coach ให้กับนักกีฬาลีลาศ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติประจำวิทยาเขต สมุทรสาคร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสมากีฬาเเห่งจังหวัด สมุทรสาคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Fitness coach ทีม สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาให้กับสมาคมกรีฑาเเห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39
 • วิทยากรให้กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนวสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ “ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสุขภาพ ”
 • วิทยากรให้กับผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการ แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อหลักการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายโดยใช้แรงต้าน
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาเทนนิสให้กับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันเทนนิส ใน การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียครั้งที่ 18 ปีพ.ศ. 2561
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ HUA HIN OPEN CHALLENGER HUA HIN ,THAILAND ปีพ.ศ.2560
 • เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เเละครั้งที่ 39 เจ้าหน้าที่นวดทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • นักวิทยาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ณ เมือง Jinan นักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับชมรมเทควันโด้นาดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ป. พ.ศ 2561
 • Fitness coach ให้กับนักกีฬาลีลาศ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติประจำวิทยาเขต สมุทรสาคร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสมากีฬาเเห่งจังหวัด สมุทรสาคร

WATTARA T.

Specialist Sport Science
PROJECT SPORT HERO SAMUTSAKHON

คุณวรรษธรา ธรรมชูโต (โค๊ชกอล์ฟ)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจฟิตเนสของ บริษัท เอ็นเคซีบีคอเปอร์เรชั่น
 • อาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโครงการสปอร์ตฮีโร่จังหวัดสมุทรสาคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา 
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ  วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครจ. สมุทรสาคร 2555 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
 • เป็นผู้ฝึกสอนปันจักสีลัตของจังหวัด  สมุทรสาครปี 2551-2555 
 • ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมปันจักสีลัตในการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2551
 • เจ้าหน้าที่นวดเพื่อการกีฬาตัวแทนของสมาพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2009 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 •  ​​เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพปี 2552-2553 
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล  2554
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและศูนย์ความเป็นเลิศทางการกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร พ.ศ. 2555-2556
 • รองผู้อำนวยการสถาบันสอนความสามารถพิเศษชีที่คลับทาเล้นท์ว่ายน้ำ, ยิมนาสติกพื้นฐาน, ฟิตเนส, มวยไทย, พัฒนาทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวเด็กพิเศษ, ศิลปะการต่อสู้ปี พ.ศ. 2557-2559 

 • ระดับยุวชนเป็นนักกีฬาปันจักสีลัตยุวชนทีมชาติไทยปี 2546
 • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ระดับเยาวชนเป็นนักกีฬามวยปล้ำเยาวชนทีมชาติไทยปี 2548
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศปี 2547
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬามวยปล้ำเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี 2548 
 • ระดับประชาชนเป็นนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี พ.ศ. 2553
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี พ.ศ. 2553-2558 (5 สมัย) เป็นนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555
 • เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา 
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ  วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครจ. สมุทรสาคร 2555 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
 • เป็นผู้ฝึกสอนปันจักสีลัตของจังหวัด  สมุทรสาครปี 2551-2555 
 • ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมปันจักสีลัตในการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2551
 • เจ้าหน้าที่นวดเพื่อการกีฬาตัวแทนของสมาพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2009 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 •  ​​เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพปี 2552-2553 
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล  2554
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและศูนย์ความเป็นเลิศทางการกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร พ.ศ. 2555-2556
 • รองผู้อำนวยการสถาบันสอนความสามารถพิเศษชีที่คลับทาเล้นท์ว่ายน้ำ, ยิมนาสติกพื้นฐาน, ฟิตเนส, มวยไทย, พัฒนาทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวเด็กพิเศษ, ศิลปะการต่อสู้ปี พ.ศ. 2557-2559 

 • ระดับยุวชนเป็นนักกีฬาปันจักสีลัตยุวชนทีมชาติไทยปี 2546
 • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ระดับเยาวชนเป็นนักกีฬามวยปล้ำเยาวชนทีมชาติไทยปี 2548
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศปี 2547
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬามวยปล้ำเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี 2548 
 • ระดับประชาชนเป็นนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี พ.ศ. 2553
 • เหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี พ.ศ. 2553-2558 (5 สมัย) เป็นนักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555
 • เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555

ตัวอย่างผลงานของทั้ง 2 ท่าน

Our team

RAKSA PHYSIO TEAM

Tangkwa

PHYSIOTHERAPIST​

ไม่ว่าจะเป็นอาการปวด ตึง ชา อาการบาดเจ็บทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกหรือระบบประสาท จากการออกกำลังกาย จากการทำงาน ที่ส่งผลรบกวนกิจวัตรประจำวัน การรักษาด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดช่วยลดลงได้ สามารถให้คำปรึกษาและตรวจอาการได้ที่รักษาเวลเนสคลินิกกายภาพบำบัด

Song

sport scientist

ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพให้เราดูแลรักษาและพื้นฟู โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณ

Unna

Customer services

เราไม่ได้ดีเพียงแค่การรักษา การดูแลบริการเอาใจใส่ทางเรารับประกันว่าคุณจะประทับใจ

Boon_Sport Scientist

Boon

SPORT SCIENTIST On-Site

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บาดเจ็บจากการเล่นกี่ฬาต้องได้คลาย เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ เรื่องสุขภาพให้เราดูแลรักษาและพื้นฟู โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Noi

SPORT SCIENTIST On-Site

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บาดเจ็บจากการเล่นกี่ฬาต้องได้คลาย เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ เรื่องสุขภาพให้เราดูแลรักษาและพื้นฟู โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

จองผ่านช่องทางอื่นๆ