...
นวดกายภาพ Sport Massage VS นวดแผนไทย

Date

Sport Massage นวดกายภาพ

Sport Massage "วิถีใหม่" ของการรักษาเพื่อสุขภาพ รู้สึกได้ว่า แตกต่างจากการนวดแผนไทย

Sport Massage
“วิถีใหม่” ของการรักษาเพื่อสุขภาพ
รู้สึกได้ว่า… แตกต่างจาก “การนวดแผนไทย”
.
#SportMassage #นวดแผนไทย #กายภาพบำบัด #ปวดเมื่อย
.
ปวดๆ เมื่อยๆ …ต้องได้คลาย เอา “ความสบาย” กลับคืนมากันนะครับ
.
วันนี้… มารู้จัก “กายภาพบำบัด” กับ “การนวดแผนไทย” กันครับ .
.
“กายภาพบำบัด” คือ อะไร?
การใช้หลักทฤษฎี ความรู้ทางกายวิภาค ใช้เทคนิคการปฎิบัติ ตามหลักการแพทย์ มีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยใช้เครื่องมือ ทางกายภาพบำบัด ร่วมกับหัตถการ ซึ่งแตกต่างจากการนวดแผนไทย
.
ศาสตร์การนวดแผนไทย คือ อะไร?
การนวดผ่อนคลาย เป็นศาสตร์ที่ใช้มือ เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้า เป็นวิธีบำบัดแบบสัมผัส โดยใช้วิธีบีบ คลึง ดึง กดจุด การอบ การประคบด้วยความร้อนสมุนไพร หรือหินธรรมชาติ เหมาะกับผู้ ที่ไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรง
.
ปล. รักษาฟิสิโอ คลินิกกายภาพบำบัด ร่วมโครงการเราชนะ ด้วยนะ (รักษาครั้งแรก ลด 30%)
.
สอบถามข้อมูลกับนักกายภาพบำบัดได้ที่
Line : @RaksaPhysio หรือ https://page.line.me/raksaphysio
Tel. : 062-705-1500
E-mail: info@Raksaphysio.com

More
articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *