...
การบริหารแบบยืดเส้นเองง่ายๆในท่านั่ง

Date

การบริหารแบบยืดเส้นเองง่ายๆ ในท่านั่ง

Raksa Physio มาแนะนำการบริหารแบบยืดเส้นเองง่ายๆเพิ่มเติมจากเกร็ดความรู้ครั้งก่อน ซึ่งในแต่ละท่าเราใช้เวลาเพียง 5-10 วินาที ในท่านั่งเก้าอี้ในที่ทำงานหรือที่บ้าน เพื่อเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อาการ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ แต่หากมีอาการหนักหรือเรื้อรังแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดทันที

การรักษาด้วยกายภาพบำบัด 👩‍⚕️
1. การรักษาทางกายภาพบำบัด (Physiotherapy)
2. การรักษาด้วยนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) พร้อมคำแนะนำในการดูแลตัวเองเมื่อมีเวลาว่าง
3. การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
– การใช้อัลตราซาวด์ส่งคลื่น (Ultrasound)
– การใช้กระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)
– การใช้คลื่นกระแทก (Shock wave)

More
articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *