...
8 สัญญาณบ่งบอกว่าควรพาบุตรหลานไปตรวจเข่า

Date

8 สัญญาณ ต้องตรวจเข่า

8 สัญญาณบ่งบอกว่า
ควรพาบุตรหลานไปตรวจเข่า

1. เข่ายื่นออกด้านหน้า และรู้สึกเหมือนเข่ารับน้ำหนักไม่ได้
2. รู้สึกเหมือนกระดูกสะบ้าเคลื่อนหรือยื่นออก
3. ไม่สามารถไหวได้เต็มองศาการเคลื่อนไหว
4. มีอาการปวดมากร่วมกับมีเสียงป๊อปหรือเสียงกรอบแกรบในเข่า
5. มีอาการปวดโดยที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บที่เข่ามาก่อน แต่ปวดหลังจากการทำกิจวัตรประจำวัน
6. หัวเข่ามีอาการ “ล๊อค” หัวเข่า “ล็อค” หรือติดขัดและไม่สามารถขยับได้
7. เข่าไม่แข็งแรงพอ
8. หัวเข่ามีอาการบวม หรืออักเสบ ทั้งที่มีหรือไม่มีบาดแผล

More
articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *