...

PHYSIOTHERAPY

Raksa Physio Innovation
นวัตกรรมของรักษาฟิสิโอ

เครื่องมือของเราทันสมัย มีใบรับรองจากอย. นำเข้าจากประเทศอังกฤษ สวิสต์เซอร์แลนด์ และอิตาลี และกลุ่มประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Physiotherapy
เครื่องมือการรักษากายภาพบำบัดของทางคลินิก มีหลายคลื่นความถี่และหลายคลื่นช่องสัญญาณ รองรับอาการบาดเจ็บทั้งแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลันพร้อมทั้งคลายกลามเนื้อ

Our Innovations

Shock Wave คลื่นช็อคเวฟ
คลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
คลื่น RF (Radio Frequency)
Posture-Analysis-&-Inbody
High Power Laser Therapy

Posture Analysis

Posture analysis หรือการวิเคราะห์การทรงท่าของร่างกาย เพื่อดูความสมดุลของแนวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ศีรษะ ระดับไหล่ สะบัก แนวกระดูกสันหลัง เชิงกราน ร่วมถึงกล้ามเนื้อและการลงน้ำหนัก เพราะหากร่างกายของเราเกิดความไม่สมดุลกันนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Inbody

เครื่องตรวจองค์ประกอบของร่างกาย body composition analyzer
กลไกล: Inbody สามารถบอกได้ถึงปริมาณกล้ามเนื้อไขมันน้ำเกลือแร่ มวลกระดูก โดยใช้หลักการต้านทานต่อการไหลของกระเเสไฟฟ้า และเซลล์ต่างๆ
สำหรับตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย: ใช้ตรวจประเมิณได้กับทุกเพศ ทุกวัย

Shock Wave คลื่นช็อคเวฟ

Shock Wave Therapy

คลื่นเสียงแบบกระแทก นำเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์ ผ่าน อย.ไทย
กลไกล: คลื่นจะเข้าไปกระแทกบริเวณจุกดเจ็บ หรือผัวผืด ทำให้เกิดการบาดเจ็บใหม่อีกครั้ง จากนั้นร่างกายจะสร้างเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงมากขึ้น เนื้อเยื่อได้รับการซ่อมแซม จะทำให้อาการปวดลดลง
กลุ่มอาการที่เหมาะสม: office syndrome ,รองช้ำ (Platar fasciitis),หรือกลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแบบเรื่องรัง

Ultrasound Therapy

คลื่นเหนือเสียง นำเข้าจากประเทศอังกฤษ
กลไกล: ไอออนเคลื่อนผ่านน้ำเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ลึก 3-5cm. โดยจะช่วยเร่งกระบวนการอักเสบให้เกิดเร็วขึ้นหรือลดระยะเวลาในการซ่อมแซมเนื่อเยื่อทำให้ปวดน้อยลง นอกจากนี้ยังเพิ่มการไหลเวียนเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อได้
กลุ่มอาการที่เหมาะสม: อาการปวดเฉียบพลัน เช่นการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย ข้อเท้าพลิก หรืออาการปวดเรื่อรัง จากการทำงาน เช่นoffice syndrome ,รองช้ำ (Platar fasciitis)ในระยะแรกๆ,ปวดตามข้อต่อ ข้อไหล่ ข้อมือ หลัง หรือข้อเท้า

Radio Frequency (RF)

คลื่นเสียงวิทยุแบบ Long Wave นำเข้าจากอิตาลี
กลไกล: พัฒนาจากคลื่นไมโครเวฟและช็อตเวฟมาเป็น ลองเวฟ โดยคลื่นจะเข้าไปเหนียวนำไออ้อนในเนื้อเยื่อได้ลึก 3-10 cm. ทำให้เกิดความร้อนดังนั้นขนาดรักษาขึ้นนี้จะให้ความรู้สึกอุ่นร้อนสบาย และยังสามารถรักษาบริเวณที่มีเหล็กได้โดยไม่เกิดอันตราย
กลุ่มอาการที่เหมาะสม: อาการปวด หรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เกิดขึ้นเฉียบพลันและเรื้อรังและการออกกำลังกายการทำงาน เช่น office syndrome ปวดคอบ่าไหล่ ปวดหลัง ปวดตามจ้อต่อ อาการปวดร้าวจากจุดกดเจ็บ

High Power Laser Therapy

LESER ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation
กลไกล: เลเซอร์ช่วยเร่งกระบวนการการสังเคราะห์คอลลาเจน ลดอาการบวมและอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนเลือดมาสู่บริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บส่งผลให้กระบวนการอักเสบผ่านไปเร็วขึ้นและเร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บให้หายได้เร็วขึ้น
กลุ่มอาการที่เหมาะสม: อาการบาดเจ็บหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานการ เล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น เอ็นข้อเท้าอักเสบ เอ็นข้อไหล่อักเสบ ข้อเขาอักเสบ ข้อมืออักเสบ ข้อเท้าอักเสบ แผลถลอกที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภาวะแผลกดทับ เป็นต้น

จองผ่านช่องทางอื่นๆ