...
โครงการจัดอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์และการประเมินกล้ามเนื้อก่อนการนวด เเละการกดทริกเกอร์พอยท์” ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Date

ทีมงานรักษาฟิสิโอ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับโครงการจัดอบรมหัวข้อ "การวิเคราะห์และการประเมินกล้ามเนื้อก่อนการนวด เเละการกดทริกเกอร์พอยท์" ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

🛡 นำทีมโดย
🔸 คุณสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์ (โค๊ชผ้า) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Raksa Physio
🔸 คุณวิไววรรณ พงศาปาน (แตงกวา) นักกายภาพบำบัด ฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด
🔸 คุณศิริชัย ทรัพทย์ธรรมชาติ (สอง) นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด

More
PROMOTIONS